Contact Form Demo

Contact Form Demo

Gelecek vizyonunuzu geliştirebilir, yönetim etkinliğinizi artırabilirsiniz. - Böylece çalışanlarınızın liderliğinize olan inancını artırabilir, daha istekli ve verimli çalışmalarını sağlayabilirsiniz.   Öngörüye ve net hedeflere dayalı stratejik planlama yapabilirsiniz. Böylece satışlarınızı ve pazar payınızı artırabilirsiniz.  Maliyetlerinizin düşürebilir, karlılığınızı artırabilirsiniz.  Hizmet alanların, müşterilerinizin memnuniyetini artırabilirsiniz. İyi işleyen bir iş organizasyonuna sahip olabilirsiniz. Daha verimli bir kurumu yönetir hale gelebilirsiniz. Ve en önemlisi Somut Strateji ile çalışarak her hangi bir sorununuzu nasıl aşacağınıza dair denenmiş yöntemlerle tanışma imkânına kavuşursunuz.

Yakın, yoğun, müşteriyi iyi anlayan ve güven veren müşteri ilişkisi yürütmek iş ve hizmet anlayışımızın temelinde yatar. Somut Strateji her türlü kaynak israfına karşıdır. İşe doğru yerden başlamak ise her türlü israfı önler. Somut Strateji bu yüzden sorun odaklı çalışır. Kuruma özel bir Check up yaparak; teşhis ile işe başlar. Denenmiş yöntemler ve çapraz doğrulama teknikleri ile kurumsal ihtiyaçların tümünü ayna gibi yöneticinin önüne koyar. Soruna özel çözüm tasarımı yapar. Ya da kuruma özel projeler oluşturur. Her kurumun ihtiyaçlarına özgü çözümler ne ise o belirlenir. Üst yönetimin verdiği karar doğrultusunda projeler yürütülürken, gerekli eğitimler ve danışmanlık hizmetleri de verilir. Kurum bir yandan uygulanan projelerle yenilenirken, çalışanlar ve üst yönetim aldıkları eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile yetkinliklerini artırırlar.

SOMUT, “Nasıl” sorusunun cevabını içeren süreci  tarif eder,  inşa eder  ve planlar. Bu stratejidir. Strateji “nasıl başarırım?” sorusunun cevabıdır. Somut Strateji hedeflerinize ulaştırır.

Müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktır.

Yönetim başarısını artırıcı projeler, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunarak müşterilerimize değer katmaktır.

Somut hedeflere ulaşmayı sağlayacak strateji geliştirme ve uygulama hizmetlerine odaklanmıştır. Strateji oluşturma sürecinde yapılanlar şunlardır: Organizasyonun filozofisi ve misyonunu belirleme Misyonu başarmak için kısa ve uzun vadedeki hedefleri belirleme Bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli stratejileri belirme Stratejileri uygulayabilmek için yapılması gerekenleri belirleme Yapılması gerekenleri uygulatma Yapılanları değerlendirme ve iyileştirme önerileri geliştirme ve iyileştirmeler yapma

©2022. Somut Strateji. Tüm Haklarımız Saklıdır.

©2022. Somut Strateji. Tüm Haklarımız Saklıdır.