Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim Uygulama Danışmanlığı

 

Geliştirilen ve planlanan stratejilerin uygulanması için kurumun performans hedeflerine uygun değişiklikler gerekebilir ya da kurum yeni bir organizasyonel yapılanmaya ihtiyaç duyabilir. İş süreçlerinin ve operasyonel kabiliyetlerin geliştirilmesi gerekebilir. Tüm bunları strateji uygulamaları içinde değerlendirmekte ve müşterilerimize stratejik uygulama danışmanlığı başlığı altında şu hizmetleri sunmaktayız;

 

a.      Karar Oluşturma ve Uygulama Süreçlerinin Etkinleştirilmesi

 

b.      Yönetim Kurulu Etkinliğinin Artırılması

 

c.       İyi Yönetişim Etkinliğinin Artırılması

 

d.      Dijital Dönüşüm Süreç Danışmanlığı

 

e.      Organizasyonel İşleyişin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri

         i.   Organizasyonel Dönüşüm Çalışmaları

         ii.  Yönetim Sistemleri Geliştirme Çalışmaları

         iii.  Değişim Yönetimi Danışmanlığı

 

f.       Performans İyileştirme Hizmetleri

         i.  Periyodik Yönetim Denetimi

         ii.  Kurumsal Performans İyileştirme Çalışmaları

         iii. Performans Ölçüm ve Yönetim Sistemleri

         iv. Kurumsal Eğitim Planlaması ve Uygulamaları

 

g.      İş ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri

         i. Süreç Etkinliği ve Operasyonel Mükemmellik Artırma Çalışmaları

         ii. Süreç Analiz ve Süreç İyileştirme Çalışmaları

         iii. Dijital Strateji Geliştirme ve Dijital Dönüşüm Süreç Danışmanlığı

 

h.      Risk Değerlendirme ve İç Kontrol Yönetim Hizmetleri

         i.   Risk Analizi

         ii.  Risk Eylem Planı Hazırlanması

         iii. İç Kontrol Eylem Planı (İKEP) Hazırlanması

         iv. Risk Yönetimi ve Kontrol Sistemleri Yönetici Danışmanlığı

 

i.        Eğitimler

 

j.        Yönetici Danışmanlığı