Stratejik Planlama

 Stratejik Planlama

 

Geliştirilen temel stratejilerin uygulanabilmesi için sorumlu birim ve kişilerin, bütçelerinin ve zaman planının yer aldığı performans ölçütleri ve hedeflerinin belirlendiği 5 yıllık uygulama planının hazırlanmasını içerir. Bu kapsamda verilen hizmetler temel başlıklar halinde şöyle sıralanabilir:

 

a.      Misyon, Değerler ve Vizyon Tespiti ya da Revizyonu

b.      Stratejik Planlama

c.       Performans Planlaması

d.      Bütçe Planlaması

e.      Yatırım Planlaması