Strateji Geliştirme

Strateji Geliştirme

 

Analiz, vizyon ve hedef belirleme ve tematik stratejilerin geliştirilmesi gibi son derece değerli temel çalışmaları içerir. Bu kapsamda verilen hizmetler temel başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

 

a.      Analiz ve Raporlama Hizmetleri

                  i.   Stratejik Durum Analizi

                  ii.   Performans Analizi

                  iii.  Sektör Araştırmaları ve Analizleri

                  v.  Rekabet Analizi

 

b.      Vizyon ve Hedef Belirleme Çalıştayları

          i.   Vizyon Geliştirme

          ii.   Büyüme Hedefleri Belirlenmesi

          iii.  Satış Hedefleri Belirlenmesi

          iv.  Bütçe Hedefleri Belirlenmesi

           v. Organizasyonel Gelişim Hedefleri Belirlenmesi

 

c.       Strateji Geliştirme Hizmetleri

           i.   Marka / Kurum Konumlandırması

           ii.  Stratejik Senaryo Tasarım ve Analizleri

           iii.  Büyüme ve Gelişme Stratejisi

           iv.  Yatırım Stratejisi

           v.   Yeniden Yapılanma Stratejisi

           vi.   Satış Stratejisi

           vii.  Pazarlama Stratejileri

           viii. Tanıtım, Reklam ve İletişim Stratejileri

           ix.   Operasyonel Stratejiler

            x.   Dijital Dönüşüm Stratejisi