Strateji

Strateji

 

Somut; öncelikle müşterilerinin karmaşık sorunlarının çözülmesini sağlayacak stratejiler geliştirilmesi konusunda yön buluculuk yapar, stratejiler geliştirir, planlama yapar, uygulama danışmanlığı verir.

Stratejik yönetim sürecinin üç ana unsuru olan; strateji geliştirme, stratejik planlama ve uygulama, temel iş alanlarımızı oluşturmaktadır. Performans geliştirme, süreç iyileştirmeleri ve re-organizasyon çalışmaları, değişim, risk ve iç kontrol yönetimini stratejik uygulama faaliyetleri içerisinde değerlendiririz.  Ancak odak işimiz strateji geliştirme, planlama ve uygulama süreçleridir.

Somut ‘un sunduğu stratejik yönetim danışmanlığının kapsamı şu şekildedir:

 

Strateji Geliştirme

a.      Analiz ve Raporlama Hizmetleri

b.      Vizyon ve Hedef Belirleme Çalıştayları

c.       Strateji Geliştirme Hizmetleri

 

Stratejik Planlama

a.      Misyon, Değerler ve Vizyon Tespiti ya da Revizyonu

b.      Stratejik Planlama

c.       Performans Planlaması

d.      Bütçe Planlaması

e.      Yatırım Planlaması

 

Stratejik Yönetim

a.      Karar Oluşturma ve Uygulama Süreçlerinin Etkinleştirilmesi

b.      Yönetim Kurulu Etkinliğinin Artırılması

c.       İyi Yönetişim Etkinliğinin Artırılması

d.      Dijital Dönüşüm Süreç Danışmanlığı

e.      Organizasyonel İşleyişin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri

f.        Performans İyileştirme Hizmetleri

g.      İş ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri

h.      Risk Değerlendirme ve İç Kontrol Yönetim Hizmetleri

i.        Eğitimler

j.        Yönetici Danışmanlığı