Simülasyon

Simülasyon

 

Bir sistemin simulasyonu, bu sistemi temsil edebilecek bir model oluşturma işlemidir. Simülasyon gerçek sistemin modelinin tasarımlanması ve bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak, sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesi sürecidir.

Simülasyon modelleri girdi – çıktı modelleridir. Yani, etkileşimli alt sistemlerine bir girdi verildiğinde, bir çıktı verirler. Bu manada, simülasyon modelleri, arzulanan bilgi ve sonuçları elde etmek için, “çözmek” den çok “koşulurlar”. Analitik problemlerde gördüğümüz türden, çözümleri üretmekde yetersiz kalırlar. Yalnızca, deneyci tarafından belirlenen koşullar altındaki sistemin davranışını incelemek için bir araçtırlar. Bu durumda, simülasyon bir teori değil, problem analizi için bir yöntemdir.

 

Simülasyon metodu kullanılarak elde edilen faydalar;

- Simülasyon, sistem analizcilerini daha genel ve geniş düşünmeye zorlar.

- Simülasyon yaklaşımı ile, dinamik sistemlerin gerçek zamanı, daraltılmış veya genişletilmiş süre içinde incelenebilir.

- Matematik modeller ile analitik çözümler bulunduktan sonra, simülasyon bunların doğruluğunu gerçeklemek üzere kullanılabilinir.

- Bildiğimiz bir sistemin, değişen koşullar ve yeni durumlar altında nasıl bir davranış göstereceğini araştırmak üzere deneyler yapmak için simülasyondan yararlanılabilinir.

- Simülasyon modeli kurulacak olan sistemin, ayrıntılı gözlemi, sistemin daha iyi anlaşılmasını, daha önce farkedilmrmiş eksikliklerin giderilmesini ve daha kullanışlı, daha etkin ve daha işlevsel bir sistem kurulmasını sağlayabilir.