İleri Analitik

İleri Analitik

 

Gelişen teknoloji ve dijital uygulamalar karar verme, uygulama ve yönetme biçimlerini de değiştirmiştir. Bu durum strateji geliştirme, planlama süreçlerinde de verilerin önemini artırmıştır.  Somut; Kurumların hemen her iş istasyonunda oluşan datalarının analizi yoluyla, klasik analizlere göre çok daha güçlü sonuçlar elde ederek müşterilerine sunmak, strateji geliştirme, planlama ve uygulamalarda kullanmak üzere ileri Analitik ve Büyük Veri Analizi uygulamalarını da portföyüne almıştır. Somut ileri analitik uygulamalarını üç ana başlıkta toplamıştır;

 

1.      Tahmine Dayalı Analitik

 

2.      Simülasyon

 

3.      Optimizasyon