Yerel Yönetim

Yerel Yönetim

 

Yerel yönetim başlığı altında sunduğumuz hizmetler:

Yerel Yönetim

 • Yönetsel Vizyon ve Hedefler Geliştirilmesi
 • Kurumsal Hizmet Memnuniyetinin Artırılması
 • Kurumsal Performansın Artırılması
 • Yönetişim ve Halkın Katılımı

Kentsel Gelişim

 • Kentsel Yaşam Kalitesi (Sosyal ve İnsani Yapı)
 • Kentsel Ekonomik Gelişim
  • Stratejik Analiz
  • İhtiyaç Analizi
  • Paydaş Analizi
  • Etki Analizi
  • Risk Analizi
  • Yatırımcı Eğilimleri Araştırması
  • Küme Stratejisi
  • Bölgesel Rekabet Stratejisi
  • Bölgesel Pazarlama Stratejisi
  • Ekonomik Gelişim Projeleri
  • Senaryo Analizi ve Stratejik Yol Haritası Geliştirme
  • Stratejik Planlama
  • Ekonomik Gelişim Performans İzleme ve Değerlendirme
  • Bölgesel, Sektörel ve kentsel ölçekte araştırma, planlama çalışmaları
  • Workshoplar