Yerel Yönetim

Yerel Yönetim

 

Yerel yönetim başlığı altında sunduğumuz hizmetler:

 i.  Yönetsel Vizyon ve Hedefler Geliştirilmesi

 ii. Kurumsal Hizmet Memnuniyetinin Artırılması

iii.  Kurumsal Performansın Artırılması

 iv. Yönetişim ve Halkın Katılımı