Yerel Yönetimler

Yerel Yönetimler

 

Yerel yönetimlere sunulan hizmet başlıkları arasında şunlar yer almaktadır;

 

 i. Yerel Yönetim

 1.  Yönetsel Vizyon ve Hedefler Geliştirilmesi

 2.  Kurumsal Hizmet Memnuniyetinin Artırılması

 3.  Kurumsal Performansın Artırılması

 4.  Yönetişim ve Halkın Katılımı

 

 ii. Kentsel Gelişim

  1.  Kentsel Yaşam Kalitesi (Sosyal ve İnsani Yapı)

  2.  Kentsel Ekonomik Gelişim