Özel Sektör Danışmanlığı

Strateji

 

Somut; öncelikle müşterilerinin karmaşık sorunlarının çözülmesini sağlayacak stratejiler geliştirilmesi konusunda yön buluculuk yapar, stratejiler geliştirir, planlama yapar, uygulama danışmanlığı verir.

Stratejik yönetim sürecinin üç ana unsuru olan; strateji geliştirme, stratejik planlama ve uygulama, temel iş alanlarımızı oluşturmaktadır. Performans geliştirme, süreç iyileştirmeleri ve
re-organizasyon çalışmaları, değişim, risk ve iç kontrol yönetimini stratejik uygulama faaliyetleri içerisinde değerlendiririz.  Ancak odak işimiz strateji geliştirme, planlama ve uygulama süreçleridir.

Somut ‘un sunduğu stratejik yönetim danışmanlığının kapsamı şu şekildedir:

 

Strateji Geliştirme Hizmetleri
 

Analiz ve Raporlama Hizmetleri

 • Stratejik Durum Analizi
 • Performans Analizi
 • Sektör Araştırmaları ve Analizleri
 • Rekabet Analizi

Vizyon ve Hedef Belirleme

 • Vizyon Geliştirme
 • Büyüme Hedefleri Belirlenmesi
 • Satış Hedefleri Belirlenmesi
 • Bütçe Hedefleri Belirlenmesi
 • Organizasyonel Gelişim Hedefleri Belirlenmesi

Strateji Geliştirme Hizmetleri

 • Marka / Kurum Konumlandırması
 • Stratejik Senaryo Tasarım ve Analizleri
 • Büyüme ve Gelişme Stratejisi
 • Yatırım Stratejisi
 • Yeniden Yapılanma Stratejisi
 • Satış Stratejisi
 • Pazarlama Stratejileri
 • Tanıtım, Reklam ve İletişim Stratejileri
 • Operasyonel Stratejiler
 • Dijital Dönüşüm Stratejisi

Stratejik Planlama

 • Misyon, Değerler ve Vizyon Tespiti ya da Revizyonu
 • Stratejik Planlama
 • Performans Planlaması
 • Bütçe Planlaması
 • Yatırım Planlaması

Stratejik Yönetim

 • Karar Oluşturma ve Uygulama Süreçlerinin Etkinleştirilmesi
 • Yönetim Kurulu Etkinliğinin Artırılması
 • İyi Yönetişim Etkinliğinin Artırılması
 • Dijital Dönüşüm Süreç Danışmanlığı
 • Organizasyonel İşleyişin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri
  • Organizasyonel Dönüşüm Çalışmaları
  • Yönetim Sistemleri Geliştirme Çalışmaları
  • Değişim Yönetimi Danışmanlığı

Performans İyileştirme Hizmetleri

 • Periyodik Yönetim Denetimi
 • Kurumsal Performans İyileştirme Çalışmaları
 • Performans Ölçüm ve Yönetim Sistemleri
 • Kurumsal Eğitim Planlaması ve Uygulamaları

İş ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri

 • Süreç Etkinliği ve Operasyonel Mükemmellik Artırma Çalışmaları
 • Süreç Analiz ve Süreç İyileştirme Çalışmaları
 • Dijital Strateji Geliştirme ve Dijital Dönüşüm Süreç Danışmanlığı

Risk Değerlendirme ve İç Kontrol Yönetim Hizmetleri

 • Risk Analizi
 • Risk Eylem Planı Hazırlanması
 • İç Kontrol Eylem Planı (İKEP) Hazırlanması
 • Risk Yönetimi ve Kontrol Sistemleri Yönetici Danışmanlığı

Eğitimler

Yönetici Danışmanlığı