Özel Sektör

ÖZEL SEKTÖR

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına sunulan hizmet başlıkları arasında şunlar yer almaktadır;

 

i. Strateji

1. Stratejik Durum Analizi

2. Rekabetçi Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı

3. Büyüme Yönetimi

4. Karlılık ve Nakit Akışı

5. Liderlik ve Yönetim Etkinliği

6. Operasyonel Etkinlik ve Kurumsal Kapasite

7. Müşteri Memnuniyeti

 

ii. İleri Analitik ve Büyük Veri

1. Tahmine Dayalı Analitik

2. Simülasyon

3. Optimizasyon

 

iii. Dijital Strateji ve Dönüşüm

1. Dijital Dönüşüm Stratejileri Geliştirilmesi

2. Uygun Yazılım ve Otomasyon Sitemlerinin Seçimi ve Kurulumu Danışmanlığı

3. Dijital Dönüşüm Süreç Danışmanlığı