Kamu Kurumları Danışmanlığı

Kamu Kurumları Danışmanlık Hizmetleri

 

Politika Tasarımı

  • Büyük Veri Odaklı Politika Analizi
  • Sosyo Ekonomik Etki Analizi
  • Düzenleyici Etki Analizi
  • Küresel iyi Uygulama Kıyasları
  • Bölgesel Gelişim Programları
  • Politika ve Program Tasarımı

Strateji Geliştirme ve Planlama

Stratejik Yönetim ve Uygulama

  • İş Süreçlerinin İyileştirilmesi
  • Temel Performans Sonuçlarının İyileştirilmesi