Stratejik Yönetim ve Uygulama

Stratejik Yönetim ve Uygulama

 

Stratejik Yönetim ve Uygulama Hizmetleri içeriği şu şekildedir:

i.  Karar Oluşturma ve Uygulama Süreçlerinin Etkinleştirilmesi

ii. Yönetim Kurulu Etkinliğinin Artırılması

iii. İyi Yönetişim Etkinliğinin Artırılması

iv. Dijital Dönüşüm Süreç Danışmanlığı

v.  Organizasyonel İşleyişin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri

vi. Performans İyileştirme Hizmetleri

vii. İş ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri

viii. Risk Değerlendirme ve İç Kontrol Yönetim Hizmetleri

ix. Eğitimler

x. Yönetici Danışmanlığı