Strateji Geliştirme ve Planlama

Strateji Geliştirme ve Planlama

 

Strateji geliştirme ve Planlama Hizmetleri içeriği şu şekildedir:

 

Strateji Geliştirme

a. Analiz ve Raporlama Hizmetleri

b. Vizyon ve Hedef Belirleme Çalıştayları

c. Strateji Geliştirme Hizmetleri

 

Stratejik Planlama 

i. Misyon, Değerler ve Vizyon Tespiti ya da Revizyonu

ii. Stratejik Planlama

iii. Performans Planlaması

iv. Bütçe Planlaması

v. Yatırım Planlaması