Politika ve Strateji Geliştirilmesi

Politika ve Strateji Geliştirilmesi

 

Politika Geliştirme Hizmetleri içeriği şu şekildedir:

i. Büyük Veri Odaklı Politika Analizi

ii. Sosyo Ekonomik Etki Analizi

iii. Düzenleyici Etki Analizi

iv. Küresel iyi Uygulama Kıyasları

v. Bölgesel Gelişim Programları

vi. Politika ve Program Tasarımı