Kamu Hizmetleri

Kamu Hizmetleri

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına sunduğumuz hizmet başlıkları arasında şunlar yer almaktadır;

 

i. Politika Geliştirilmesi

 1.  Büyük Veri Odaklı Politika Analizi

 2. Sosyo Ekonomik Etki Analizi

 3. Düzenleyici Etki Analizi

 4. Küresel iyi Uygulama Kıyasları

 5. Bölgesel Gelişim Programları

 6. Politika ve Program Tasarımı

 

ii. Strateji Geliştirme ve Planlama

 

iii. Stratejik Yönetim ve Uygulama

1. İş Süreçlerinin İyileştirilmesi

2. Temel Performans Sonuçlarının İyileştirilmesi

3. Dijital Dönüşüm Süreç Danışmanlığı