Kadromuz

SOMUT STRATEJİ danışmanlık hizmetleri verme konusunda tecrübeli yönetim danışmanları ve akademik kadroya sahiptir.

Bu çerçevede SOMUT STRATEJİ, yılların birikimine dayalı danışmanlık deneyimlerini kuruluşunuza aktararak zaman ve kaynak tasarrufu sağlamayı temel hizmet yaklaşımı olarak benimsemiştir.