Yerel Yönetimler Strateji Danışmanlık Hizmet Paketleri

Yerel Yönetimler

Strateji Danışmanlık Hizmet Paketleri

 

 

Öncelikleri Belirleme Ve Önceliklere Uygun Hedefler Koyma

 

Hizmetin İçeriği:

Beklentiler, vaatler ve amaçlara uygun hedeflerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi

 

Hizmetin Yöntemi:

 • Görüşme ve araştırmalar: Sorunların, Vatandaş Beklentilerinin, Vaatlerin, Hedef Grup ve Kişilerin, Kişisel Hedeflerin belirlenmesi
 • Tasarım: Başarı amaçlarına uygun hedeflerin belirlenmesi
 • Odak Grup Toplantısı: Belirlenen amaç ve hedeflerin tartışılması ve önceliklendirilmesi
 • Raporlama: Sonuçların Raporlanması

 

 

Başkanın Yakın Çalışma Çevresini Düzenleme Önerisi Geliştirme

 

Hizmetin İçeriği:

 • Amaçlara uygun olarak başkanın yakın çevresi için düzenleme önerileri geliştirilmesi ve amaçlara uygun temel kurumsal organizasyonel yapı alternatifleri oluşturulması
 • Yetkinlik Değerlendirmeleri Yapılması (Yakın çalışma çevresi ve en üst kademe)
 • İstenirse Eleman Seçme Yerleştirme Yapılması (Yakın çalışma çevresi)

 

Hizmetin Yöntemi:

 • Tasarım: Amaçlara uygun yakın çevre görevlerin tasarımı ve kurumsal görev dağılım ve organizasyonel düzenleme alternatifleri geliştirilerek başkana sunulması
 • Raporlama: Görev verilecek kişilerin CV' leri üzerinden değerlendirilerek raporlanması veya uygun görülürse ön mülakatlar yapılarak raporlanması

 

 

Kısa Vadeli Yol Haritası Oluşturma

 

Hizmetin İçeriği:

 • Hedefler, hızlı aksiyonlar, zaman palanı, sorumluları ve tahmini bütçe gereklerini belirleme (Başkanın Yakın çevresi ile birlikte)

 

Hizmetin Yöntemi:

 • Mülakatlar
 • Eğitim
 • Odak Grup Toplantısı
 • Çalıştay
 • Raporlama

 

Hedeflere Uygun Kadro Gereklerini Belirleme

 

Hizmetin İçeriği:

 • Müdür ve Müdür Yardımcısı düzeyinde yetkinlik değerlendirmesi yapılması.
 • Hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli kritik kadro ihtiyacının belirlenmesi ve raporlanması

 

Hizmetin Yöntemi:

 • Mülakatlar
 • Raporlama

 

 

Stratejik Birimlerin Yönetim Planlaması

 

Hizmetin İçeriği:

 • Mali İşler, İmar, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler, Zabıta, Destek Hizmetleri, Kültür ve Basın Yayın Müdürlükleri için öncelikler belirlenmesi, birim hedefleri konulması, bütçe tahminleri ve bir zaman planı verilmesi

 

Hizmetin Yöntemi:

 • Mülakatlar
 • Eğitim
 • Odak Grup Toplantısı
 • Çalıştay
 • Raporlama

 

Ekibe Hedefleri Benimsetme

 

Hizmetin İçeriği:

 • Yardımcılar ve Müdürlere Yönelik Eğitimler

 

Hizmetin Yöntemi:

 • Stratejik Değerlendirme Toplantısı
 • Hedeflerle Yönetim Eğitimi (2 gün)

 

 

Stratejik Planın Yapılması

 

Hizmetin İçeriği:

 • Stratejik Analiz
 • Misyon, Değerler Ve Vizyon Tespiti
 • Stratejik Amaç Ve Hedeflerin Tespiti
 • Faaliyetlerin Ve Görevlerin Tespiti
 • Başarı Göstergelerinin Tespiti
 • Maliyetlerinin Tespiti Ve Bütçeleme
 • Yıllara Sarih Performans Hedefleri Planlaması
 • Yıllara Sarih Bütçe Hedefleri Planlaması
 • Yıllara Sarih Yatırım Hedefleri Planlaması

 

Hizmetin Yöntemi:

 • Mülakatlar
 • Eğitimler
 • Odak Grup Toplantıları
 • Çalıştaylar
 • Raporlama

 

Yıllık Performans Ve Bütçe Planının Yapılması

 

Hizmetin İçeriği:

 • Her yılın Haziran-Ekim ayları arasında kurumun bir sonraki yılın performans hedefleri

 

Hizmetin Yöntemi:

 • Mülakatlar
 • Karar Çalıştayı
 • Raporlama

 

 

Sonuçları İzleme Ve İyileştirme Önerileri Geliştirilmesi

 

Hizmetin İçeriği:

 • 3 aylık dilimler halinde yılda 4 defa gerçekleşme verilerinin alınarak analizi sonrası durumun ve önerilerin başkanlığa rapor edilmesi

 

Hizmetin Yöntemi:

 • İnceleme
 • Raporlama

 

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

 

Hizmetin İçeriği:

 • Her yılın Ocak-Mart ayları arasında kurumun önceki yılki gerçekleşme faaliyet raporunun baskı öncesine kadar hazırlanması

 

HİZMETİN YÖNTEMİ:

 

Eğitimler

 

Hizmetin İçeriği:

 • Kurumsal Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planlaması Yapılması
 • Eğitimlerin Uygulanması

 

Hizmetin Yöntemi:

 • İnceleme
 • Anketler
 • Mülakatlar
 • Raporlama
 • Eğitimler

 

Başkanlık Danışmanlığı

 

Hizmetin İçeriği:

 • Haftada 1 yarım günlük kurumda mesai biçiminde bir yıl boyunca yıllık 44 yarım gün

 

Hizmetin Yöntemi:

 • Görüşme öncesi hazırlıklar
 • Görüşme/Toplantı
 • Görüşme/Toplantı Sonrası İşler

 

 

Ayrıca Şunları Da Sizin İçin Yapabiliriz

 • Kapsamlı Durum Analizi
 • Benzerlerle Performans Karşılaştırmaları
 • Vizyon Geliştirme
 • Karar Oluşturma ve Uygulama Süreçlerinin Etkinleştirilmesi
 • İyi Yönetişim Etkinliğinin Artırılması
 • Organizasyonel İşleyişin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
 • Kurumsal Hizmet Memnuniyetinin Artırılması
 • Kurumsal Performansın Artırılması
 • İş ve Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi
 • Risk Değerlendirme Ve İç Kontrol Yönetimi
 • Tanıtım ve İletişim Stratejisi Geliştirilmesi
 • Başkanın Konumlanması
 • Kurum Konumlanması
 • Eğitimler