Blog

Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme

Belirlediğimiz bir sonuca ulaşmak için yaptığımız işlerin art arda ve düzenli halde yapılmasına “süreç” diyebiliriz. Doğrudan müşteriyi  odak alan ve iş adımlarının amacına uygun olarak doğru yerde doğru kaynakla doğru zamanda yeteri kadar işin tasarlanmasına ise “süreç iyileştirme” diyoruz.

Özellikle üretim endüstrilerinde geliştirilebilir 5 kök neden olan 5M (Man-Machine- Method- Material - Man Power - Measurement) içinde İşi yaparken  yöntemin geliştirilmesi eldeki kaynaklarla yapılabilecek en iyi alternatiftir. Metodun geliştirilmesi sürecin iyileştirilmesidir.  Herhangi bir sürecin iyileşmesinden söz edebilmek için yapılan işte mutlaka belirli kazanımların olması gerekir. Süreçlerdeki iyileştirmeler ile

 • maliyet düşürülebilir,
 • kalite arttırılabilir,
 • malzeme/ekipman tasarrufu yapılabilir,
 • çevreye duyarlılık ön plana çıkarılabilir,
 • sağlıklı yaşam şartları iyileştirilebilir,
 • enerji tasarrufu yapılabilir,
 • iş güvenliği sağlanabilir,
 • zaman tasarruf edilebilir,
 • iş adımları azaltılmış olabilir
 • çalışma alanı uyumlu hale getirilmiş olabilir
 • çalışanın motivasyonunu arttırıcı olabilir

Her türlü iyileştirme konusunda çalışanlar mutlaka ikna edilmeli ve iyileştirme adımlarında sürekli katılımları sağlanmalıdır.

Süreç iyileştirmede iki yaklaşım ön plana çıkmaktadır. Adım adım ve yavaş yavaş küçük adımlarla mükemmelliğe yürümek olan Japonların Toplam Kalite Yönetimi kültürü, dünyada oldukça rağbet görmüş ve benimsenmiştir. Alternatif süreç iyileştirme yaklaşımı olarak görülen Amerikan Reengineering ekolünde ise; köklü ve tamamen değişim ile mevcut yapıyı kaldırıp yeni bir yapı kurmayı öngörmektedir.

Mükemmelliğe giden yolculukta süreçlerin sürekli iyileştirilmesi çalışanların tamamının katılımı ile sonsuzluğa bir yolculuk gibidir.

 

Murat Geç

Endüstri Mühendisi