Blog

BİLİM KOLEJİ Stratejik Yenilenme ve Kurumsal Değişim Projesi

Çalışma; faaliyetleri ve öğrencileriyle adından söz ettiren, öncelikli tercih edilen, eğitim öğretime yön vermeyi sürdüren bir kurum olmak vizyonuyla ifade edilen hedeflere ulaşmasını sağlayacak stratejik gelişim planının çıkarılmasını, yönetim sistemleri geliştirme projelerini, uygulamalı eğitim çalışmalarını ve bunlara destek niteliğindeki istişari danışmanlık hizmetlerini kapsamıştır. Çalışma kapsamında Stratejik Gelişim Planı hazırlanmasını müteakip Re-Organizasyon ve Unvan Standardizasyonu Çalışması, İş Analizine Dayalı Görev Tanımlarının Oluşturulması Çalışması, İş Değerleme Çalışması, Ücret Yönetimi Sisteminin Oluşturulması, Performans Yönetim Sisteminin Oluşturulması, Eğitimleri ve İstişari Danışmanlık hizmetleri verilmiştir.