Blog

BAĞCILAR BELEDİYESİ “Kentsel Dönüşüm ve Risk Yönetim Projesi”

Bu çalışma ile Bağcılar Belediyesi’nin başlatmış olduğu kentsel donuşum projesinin hedeflerini tehdit edecek niteliklere sahip Risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve cevaplandırılması aşamalarını kapsayan bir RİSK yönetim raporunun oluşturulması amaçlanmıştır. Malum kentsel donuşum projeleri birçok belediye tarafından hızla hayata geçirilmek istenen ve köklü değişimler içeren bir ulusal girişimdir. Sürecin sonuca odaklı olması ve merkezi yönetimin icra suresini kısaltma hedefi, bu projelerin risklerinin başlangıç öncesi yeterli derinlikte incelenmesini önleyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Bağcılar Belediye’sinin kentsel donuşum girişiminin hedeflerini tehdit eden Riskleri belirleyecek ve değerlendirecek bir Kentsel Dönüşüm Risk Değerlendirme Raporu oluşturmak olmuştur. Çalışma Bağcılar Belediyesi’ne kentsel dönüşüm surecinde gerçekleşme ihtimali bulunan Riskleri önceden belirleme ve proaktif tedbirler alma imkânı sağlamıştır. Bu tedbirler sayesinde Bağcılar Belediyesi belirlenen Riskleri gerçekleşmeden engelleme ya da gerçekleştikleri takdirde en az hasarla atlatma kabiliyetine sahip olmuştur.