Blog

AKD INVEST

Yurtdışına emlak pazarlaması yapan AKD İnvest için verilen danışmanlık hizmeti; yönetim ve organizasyonel durum analizi yapılması sonrası, kurumsal gelişimini geleceğe yönelik bir planlama çerçevesinde güçlendirmeye yönelik yönetim danışmanlığı verilmesini içermektedir. Çalışma AKD İnvest’in stratejik amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlayacak biçimde işletme etkinliğini artıracak görüşler verilmesi,  yönetimin ihtiyaç duyduğu konularda kısa hızlı analiz ve değerlendirmeler hazırlama ve sunulması için destek verilmesi, AKD İnvest’in performansını artırıcı yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesi sürecinde destek verilmesi, uygun çözüm seçeneklerini geliştirme konusunda metodolojik destek verilmesi, kurumsal gelişimine ilişkin zaman içerisinde oluşan yeni ihtiyaçların tespiti ve uygun çalışma programlarının oluşturulmasına yönelik danışmanlık desteği verilmesini kapsamaktadır.