Blog

AFAD “Bölgesel Afet Lojistik Depoları İşletimi Projesi”

Çalışmanın amacı, İdare’nin afetlere hazırlık kapsamında kurulmasını planladığı, afetzedelerin ihtiyaç duyacağı çadır ve çadır içi malzemelerin depolanacağı Bölgesel Lojistik Depolarının başarıyla işletilmesini sağlayacak lojistik hizmetler ile ilgili iş süreçlerini ve hizmet özelliklerini ortaya koymak, bu hizmetleri etkinlikle sunabilmenin gerektirdiği teknik malzeme ve ekipman standartlarını belirlemek ve bu mal ve hizmetlerin doğru bir şekilde temininde İdare’ye yardımcı olacak satın alma teknik şartnameleri ve sözleşme taslaklarını hazırlamak olmuştur.