Somut Neler Yapar

Somut Neler Yapar

- Stratejik Yön Buluculuk

Strateji Geliştirme

Strateji geliştirme, geleceği belirleyen bu günü şekillendirmektir.

İlk aşamada Kurum, firma veya markaların gelecek stratejilerinin belirlenmesini sağlarız. Müşterilerimizin yaşadığı karmaşık sorunlara, uygun metodolojiler ve analitik yöntemler kullanarak çözüm yolları belirler, stratejiler formüle ederiz. Strateji geliştirmeyi takiben stratejik plan ve uygulaması temel hizmet alanımızdır.

o Stratejik Planlama

Stratejik Plan, Kurumun yol haritasıdır.

Kurumun hedeflerine ulaşması için gerekli koşulları tespit eder, doğru algılar ve geliştirilen stratejiye uygun olarak planlamasını yaparız. Kurumun net bir misyon ve felsefe üzerinden hareket etmesini ve hedeflerinin belirgin hale gelmesini sağlarız. Hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak tüm süreçleri en ince detaylarına kadar stratejik planda tanımlar, uygulanabilir bir yol haritası olarak kuruma teslim ederiz.

o Uygulama

Uygulama Safhası, stratejik planın hayata tatbikatı ve taktik süreçlerini ifade eder.

Stratejik planın kağıt üzerinde kalması hiçbir fayda sağlamaz. Pek çok kurum karar alır, hedef saptar, planını da yapar ama bunları uygulamaya geçiremez. Somut olarak; stratejisini geliştirip, planlamasını yaptığımız iş süreçlerinin uygulama safhasında da rehberlik eder, danışmanlık hizmetleri arz ederiz.

 

- Yönetici Yol Arkadaşlığı

İş stratejileri, politikaları ve yönetim yetkinliğinin artırılması konularında üst düzey yöneticilere danışmanlık hizmetleri sunarız. Liderin yönetim becerilerinin desteklenmesi, yakın çalışma çevresinin düzenlenmesi, karar destek süreçlerinin iyileştirilmesi, çalışanı tanıma ve uygun görev verme, planlama, projelendirme, koordinasyon ve kontrol yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli danışmanlık hizmetleri arz ederiz.

 

- Sistem Mimarlığı

Geliştirdiğimiz stratejilerin hayata geçirilebilmesi ve yönetim etkinliğinin artırılması amacıyla yönetim sistemleri kurar veya iyileştirme projeleri uygularız. Teknik çözümler gerektiren bu hizmeti, sıklıkla önceden belirlenmiş araçlardan ve süreçlerden yararlanarak, kuruma özgü çözümler tasarlayarak yaparız. Sistem kurmakla birlikte, gerekli personel eğitimlerini de hizmet kapsamına dahil ederiz.

 

- Sistem Doktorluğu

Talep halinde periyodik Kurumsal Check Up veya Yönetim Denetimi yaparız. Belirli periyotlarla düzenli izleme ve değerlendirme hizmetleri sunarız. İzleme ve değerlendirme hizmetleri sunumunu; kurumsal yapıları, süreçleri, kültürü, liderliği, verimliliğe ve etkinliğe dair faktörleri analiz ederek, öneriler geliştirip üst yönetime raporlayarak gerçekleştiririz.