Biz Kimiz

SOMUT; strateji geliştirme, stratejik planlama, yönetim ve uygulama projeleri yapan bir Strateji ve Yönetim Danışmanlığı Şirketi'dir. Ardımızda 25 yılı aşan iş deneyimi ve 12 yıla yaklaşan danışmanlık know-howu durmaktadır. Özel sektör, yerel yönetimler ve kamu kurum ve kuruluşlarına stratejik danışmanlık hizmetleri arz etmekteyiz.

Stratejik yönetim sürecinin üç ana unsuru olan; strateji geliştirme, stratejik planlama ve uygulama, temel iş alanlarımızı oluşturmaktadır. Performans geliştirme, süreç iyileştirmeleri ve re-organizasyon çalışmaları, değişim, risk ve iç kontrol yönetimini stratejik uygulama faaliyetleri içerisinde değerlendiririz.

Müşterilerimizin belirsiz, tanımsız ve karmaşık sorunlarının çözülmesini amacıyla yön buluculuk yapar, stratejiler geliştirir, planlama yapar, uygulama danışmanlığı hizmetleri sunarız. Gerekli durumlarda stratejilerin başarıyla uygulanabilmesi için kurumsal organizasyonun yeniden tasarlanmasını, yönetim sistemlerinin ve denetim mekanizmalarının kurulmasını sağlarız. Bunların yanı sıra yöneticilerin iş yapış ve süreçleri yönetme tarzında, düzenleme ve iyileştirmeler yapılmasını sağlayarak onlara yol arkadaşlığı yaparız.

Müşteri kurumun; performans hedeflerine uygun olarak izlenmesi, yapısına uygun öneriler geliştirilmesi ve uygulanması konusunda danışmanlık hizmetleri veririz. Sunduğumuz stratejik yönetim danışmanlığının ana kapsamı 4 bölümden oluşmaktadır; 

 

- Stratejik Yön Buluculuk

Strateji Geliştirme

Strateji geliştirme, geleceği belirleyen bu günü şekillendirmektir.

İlk aşamada Kurum, firma veya markaların gelecek stratejilerinin belirlenmesini sağlarız. Müşterilerimizin yaşadığı karmaşık sorunlara, uygun metodolojiler ve analitik yöntemler kullanarak çözüm yolları belirler, stratejiler formüle ederiz. Strateji geliştirmeyi takiben stratejik plan ve uygulaması temel hizmet alanımızdır.

o Stratejik Planlama

Stratejik Plan, Kurumun yol haritasıdır.

Kurumun hedeflerine ulaşması için gerekli koşulları tespit eder, doğru algılar ve geliştirilen stratejiye uygun olarak planlamasını yaparız. Kurumun net bir misyon ve felsefe üzerinden hareket etmesini ve hedeflerinin belirgin hale gelmesini sağlarız. Hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak tüm süreçleri en ince detaylarına kadar stratejik planda tanımlar, uygulanabilir bir yol haritası olarak kuruma teslim ederiz.

o Uygulama

Uygulama Safhası, stratejik planın hayata tatbikatı ve taktik süreçlerini ifade eder.

Stratejik planın kağıt üzerinde kalması hiçbir fayda sağlamaz. Pek çok kurum karar alır, hedef saptar, planını da yapar ama bunları uygulamaya geçiremez. Somut olarak; stratejisini geliştirip, planlamasını yaptığımız iş süreçlerinin uygulama safhasında da rehberlik eder, danışmanlık hizmetleri arz ederiz.

- Yönetici Yol Arkadaşlığı

İş stratejileri, politikaları ve yönetim yetkinliğinin artırılması konularında üst düzey yöneticilere danışmanlık hizmetleri sunarız. Liderin yönetim becerilerinin desteklenmesi, yakın çalışma çevresinin düzenlenmesi, karar destek süreçlerinin iyileştirilmesi, çalışanı tanıma ve uygun görev verme, planlama, projelendirme, koordinasyon ve kontrol yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli danışmanlık hizmetleri arz ederiz.

- Sistem Mimarlığı

Geliştirdiğimiz stratejilerin hayata geçirilebilmesi ve yönetim etkinliğinin artırılması amacıyla yönetim sistemleri kurar veya iyileştirme projeleri uygularız. Teknik çözümler gerektiren bu hizmeti, sıklıkla önceden belirlenmiş araçlardan ve süreçlerden yararlanarak, kuruma özgü çözümler tasarlayarak yaparız. Sistem kurmakla birlikte, gerekli personel eğitimlerini de hizmet kapsamına dahil ederiz.

- Sistem Doktorluğu

Talep halinde periyodik Kurumsal Check Up veya Yönetim Denetimi yaparız. Belirli periyotlarla düzenli izleme ve değerlendirme hizmetleri sunarız. İzleme ve değerlendirme hizmetleri sunumunu; kurumsal yapıları, süreçleri, kültürü, liderliği, verimliliğe ve etkinliğe dair faktörleri analiz ederek, öneriler geliştirip üst yönetime raporlayarak gerçekleştiririz.

 

Hizmet Sunum Tarzımız

o  Analitik yöntemler kullanırız

o Veriye dayalı stratejiler geliştiririz

o Güvenilir iş sonuçları üretiriz

o Müşterilerimizi uygulamada sürekli destekleriz

Yetkinliklerimiz

o Güçlü ve kapsamlı bir iş analizi yeteneği

o Etkili proje planlama ve yönetim becerileri

o Gelişmiş paydaş yönetimi ve iletişim yaklaşımları

o Kontrollü ve güvenli bir şekilde değişim sağlayan risk yönetimi uzmanlığı

o Sağlaması yapılmış, denenmiş metodolojiler ve iş teknikleri

Çözüm Ortaklarımız

Öz faaliyetleri çekirdek kadromuzla yapmakla birlikte, başka uzmanlıklar ve büyük uzman ekipler gerektiren işleri, sahasında en iyi olan iş ortakları ile birlikte yürütürüz. Güvenilir ve kaliteli hizmetler sunan iş ortaklarımızın uzmanlığını sizin için seferber ederiz.

Ekibimiz

Somut, danışmanlık hizmetleri verme konusunda tecrübeli yönetim danışmanları ve akademik kadroya sahiptir. 25 yılı aşan birikime dayalı danışmanlık deneyimlerimizi; kurum, kuruluş, firma veya markanıza  katarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlamayı temel hizmet yaklaşımı olarak benimsiyoruz. Ekibimiz deneyimli proje yöneticileri, stratejist, sektör uzmanları, konu danışmanları, analist ve planlamacılardan oluşmaktadır.  Kurum içi kadroların yanı sıra proje ve iş gereklerine göre Freelance danışmanlar ve deneyimli iş ortaklarımızla etkili hizmet sunumu yapabilmekteyiz.

İsim Anlamımız

Somut, soyut olmayandır. Hayal değildir, gerçektir. Ele gelen, gözle görülendir. Somut; süslü vaatler, parlak cümleler, sihirli çözümler değildir. Somut; analizdir, tanıya yardımcı veridir, problemle yüzleşmektir. Somut; hedefe deneye deneye ulaşmak değildir. Planlanmış başarı, ölçülebilen hızdır. Somut belirsizlik değildir, sonuçtur. Somut; tek yönlü değil çift yönlü güçtür. Analitik bilimlerle sosyal bilimlerin akıl ortaklığıdır. Somut; bu özelliklere sahip bir strateji, danışmanlık ve eğitim kurumudur.

İş Felsefemiz

Kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılabilmesi, fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmek için ülkemizde stratejik aklın, stratejik yönetim bilincinin yer etmesi gerektiğine inanıyoruz. Stratejik yönetim bilincini geliştirmeyi temel bir görev ve insanlık borcumuz olarak görüyoruz.

Kaynakların en verimli bir şekilde harekete geçirilmesi ve en doğru yöntemlerle hedeflerimiz için seferber edilmesi ancak stratejik yaklaşım ile mümkün olabilir. İnsan kaynağımız, sermaye, para ve üretim kaynaklarımız ile birlikte doğal kaynaklarımızı hedeflerimize uygun verimli yönetebilmemiz ancak stratejik yönetim yapmakla mümkün olabilir. Bu sebeple Somut; hedeflere ulaşmayı sağlayacak strateji geliştirme ve uygulama hizmetlerine odaklanmıştır.